โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น   เพียง 4500.-

แถมฟรี ขูดหินปูน  2 ท่าน  8000.-  เท่านั้น